ua_techbooks


Технічна книга українською


Елементна база електронних апаратів
alb_wiki
скачать Елементна база електронних апаратів бесплатноНазвание: Елементна база електронних апаратів
Автор: М. Д. Матвійків, В. М. Когут, О. М. Матвійків.
Издательство: Вид-во Львівської політехніки
Страниц: 428
Формат: DJVU
Размер: 10.4 Мб
Качество: Нормальное
Язык: Украинский
Год издания: 2007
ISBN: 978-966-553-606-2


Викладено основні відомості про сучасну і найперспективнішу елементну базу електронних апаратів, зокрема наведено визначення різних видів елементної бази, розглянуто її призначення, класифікацію, умовні зображення і позначення, будову, роботу, властивості, застосування.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом Електронні апарати, та фахівців, які проектують, виготовляють або обслуговують різноманітні електронні апарати, зокрема аудіо- та відеотехніку, електронні обчислювальні машини, мікропроцесори та персональні комп’ютери, медичні апарати, засоби зв’язку, контрольно-вимірювальні прилади, робототехніку, автоматизовані системи проектування та управління тощо.

 [turbobit.net] [depositfiles.com] [shareflare.net]

Цифрова схемотехніка Рябенький В.М.
alb_wiki
Цифрова схемотехніка

Название : Цифрова схемотехніка
Автор: Рябенький В.М.
ISBN:978-966-418-067-9
Издательство: Новий світ 2000
Язык: украинский
Год: 2009
Формат: djvu
Размер: 16.5 Мб
Страницы: 736

Будова й експлуатація автомобілів
alb_wiki
Будова й експлуатація автомобілів
Название: Будова й експлуатація автомобілів
Автор: Кисликов В. Ф., Лущик В. В.
Издательство: ЛИБІДЬ
Год: 2006
Страниц: 400 
Формат: pdf 
Размер: 13 Мб
Язык: Украинский

Розглянуто загальну будову автомобіля, будову й принцип дії його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем (двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування, електрообладнання, кузова), викладено порядок організації й виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Висвітлено питання організації експлуатації автомобілів, безпеки роботи автотранспорту й охорони навколишнього середовища. 


(no subject)
alb_wiki

Автор: Радевич-Винницький. Я
Название: Етикет і культура спілкування
Издательство: Сполом
Год: 2001
Формат:DjVu
Язык: Украинский
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 224
Размер: 5,97 МБ
Описание: В научно-популярном издании поданы рекомендации относительно мастерства общения, развития языковой компетенции, соблюдению правил этикета в общении.

http://turbobit.net/download/free/hjoc7kvjakme

(no subject)
alb_wiki
Лекційні атеріяли з предметів

Комп'ютерні мережі та телекомунікації:
http://elenagavrile.narod2.ru/ks.htm
Вища математика
http://elenagavrile.narod2.ru/VM.htm
Інформатика
http://elenagavrile.narod2.ru/IN.htm

Бонусом:

Зброєзнавство
Тоїчкін Д.В. - Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів для місцевого виготовлення клинків: XVII - перша половина XVIII ст. . . . 176
http://histans.com/JournALL/sid/11/1/10.pdf
Метрологія
Войцехівська І. - Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних . . . 188
http://histans.com/JournALL/sid/11/1/11.pdf

Останнє надибано на осідку
«Сайт Інституту історії України НАН України»
http://histans.com/?litera&id=1731&navStart=550
там є ще ряд цікавої історичної літератури.

(no subject)
alb_wiki
скачать Прикладна теорія цифрових автоматів бесплатноНазвание: Прикладна теорія цифрових автоматів
Автор: Жабін В. І., Жуков І. А.
Издательство: НАУ-Друк
Формат: DJVU
Размер: 5,51 Мб
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2009

Розглянуто прикладні питання теорії цифрових автоматів, методи аналізу і синтезу логічних схем в сучасному елементному базисі, способи подання інформації та реалізації арифметичних операцій в ЕОМ. Запропоновано завдання та надано рекомендації з організації курсового проектування, лабораторних занять та контролю знань в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Народна архітектура України
alb_wiki
Народна архітектура України

Bидання: Київ: Абрис, 1999
Формат: DJVU
Обсяг: 279 стор
Якість: Гарнa
Розмір: 8,7 МВ
Книга присвячена народній архітектурі України у всій її самобутності та розмаїтті.
Понад 600 графічних ілюстрацій, виконаних автором, дають вичерпну картину народного житла, господарських будівель і дерев'яних споруд в різних регіонах України.

Може бути корисною архітекторам, іскуствоведам, етнографам і людям Цікавлюся своєрідністю і неповторністю української культури.
http://www.ex.ua/get/4067861

Архітектура православних духовних навчальних закладів України
alb_wikiНазвание: Архитектура православных духовных учебных заведений Украины
Автор: О. Жовква
Издательство: ТОВ "Друк Арт"
Год: 2009
Страниц: 189
Формат: DjVu
Размер: 29,00 Мб
Качество: Хорошее
Язык: Украинский

В данной монографии сделана попытка комплексного анализа архитектуры православных духовных учебных заведений, исследовано их поэтапное развитие, обобщен отечественнный и зарубежный опыт проектирования и строительства данного типа объектов. Также предложены функционально-планировочные модели разных типов православных духовных учебных заведений. Расчитано на специалистов в области архитектуры, ученых, аспирантов, студентов архитектурных факультетов Высших учебных заведений.

http://www.onlinedisk.ru/file/516068/

Українська сакральна дерев'яна архітектура
alb_wiki

Название: Украинская сакральная деревянная архитектура
Автор: Тарас Я.М.
Издательство: Львов, Институт народоведения НАН Украины
Год: 2006
Страниц: 582
Формат: DjVu
Размер: 59,00 Мб
ISBN: 966-02-4076-7
Качество: Отличное
Язык: Украинский

Словарь-справочник содержит определение почти 500 терминов и понятий сакрального деревяного строительства, которые раскрывают многовековое развитие украинской сакральной архитектуры, как важной составляющей мировой культуры. Построенный в виде статей, которые основываются на летописных, архивных и литературных источниках, в нем впервые подается малоизвестная украинская терминология, которая создавалась на протяжении веков как в недрах собственной строительной культуры, так и на основе заимствований.
Издание иллюстрированно самым тщательным образом - схемы, планы, чертежи, реконструкции и фотографии. Предназначенна для историков, архитекторов, этнологов, искусствоведов, преподавателей и студентов, а также почитателей украинского прошлого

onlinedisk.ru
letitbit.net
depositfiles.com
infanata.ifolder.ru
uploading.com

Електробезпека на виробництві
alb_wiki
<td background="/templates/Simple/images/bookarchive_center_all_left.gif" width="14"> </td> <td class="" style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;" width="100%">
Електробезпека на виробництві Название: Електробезпека на виробництві
Автор: Б.І. Гажамйн
Издательство: Охорона праці
Год издания: 2002
Страниц: 272
Язык: Русский
Формат: DJVU
Качество: среднее
Размер: 15,4 Мб

Описание:
Навчальний посібник містить необхідну інформацію для убезпечення умов праці під час експлуатації електроустановок, основні положення державних нормативних документів з питань електробезпеки. Розглянуто дію електричного струму на організм людини і фактори, що впливають на наслідок ураження струмом, наведено відомості про застосування заземлень та інших захисних засобів від ураження електричним струмом» а також заходи по наданню першої долікарської допомоги.
Призначений для керівників та спеціалістів підприємств, 4 які навчаються з питань охорони праці, електротехнічних працівників для підготовки до атестації на групу з електробезпеки, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями електробезпеки.


depositfiles.com:
http://depositfiles.com/files/aeyam6ueg - Скачать

turbobit.ru:
http://turbobit.net/nr6nfz4onmzx.html - Скачать

http://fileshare.in.ua/3610450
</td>

?

Log in

No account? Create an account